Homedevotionaldakshinamurthy stotram in telugu : దక్షిణమూర్తి స్తోత్రమ్

dakshinamurthy stotram in telugu : దక్షిణమూర్తి స్తోత్రమ్

dakshinamurthy stotram in telugu :

శ్రీ దక్షిణమూర్తి ని శివుడి అంశంగా మరియు శివుడి ప్రతిరూపంగా హిందువులు భావిస్తారు. దక్షిణమూర్తి ని సైన్స్ , సంగీతం మరియు యోగ గురువుగా భావిస్తారు. పరమ శివుడి యొక్క జ్ఞాన స్వరూపమే దక్షిణామూర్తి. దక్షిణమూర్తి ఆలయం భారతదేశం లో మయిలడుతురై ఉంది. ఈ ఆలయంలో శివుడిని గురువుగా భావించి కొంత మంది కి జ్ఞానం ధ్యానం చేసే వాడిగా అభివర్ణిస్తారు. ప్రతి దక్షిణమూర్తి ఆలయం లో అన్ని విగ్రహాలు తూర్పు దిక్కున ఉంటాయి. వీటికి వ్యతిరేకంగా దక్షిణమూర్తి విగ్రహం దక్షిణ దిశలో ఉంటుంది.

దక్షిణమూర్తి విగ్రహం క్రింద ఉన్న చిత్ర పటం లో లాగా ఒక మర్రి చెట్టు క్రింద కూర్చొని, నాలుగు చేతులు కలిగి ఉంటాడు. దక్షిణమూర్తి కుడి కాలు పై అజ్ఞాన స్వరూపుడైన ఒక రాక్షసుడు మరియు ఎడమ కాలు తన వొళ్ళో ముడుచుకుని ఉంటాడు. దక్షిణమూర్తి నాలుగు చేతులు కలిగి ఉంటాడు. కుడివైపు ఉన్న చేతుల్లో డమరుకం , జపమాల మరియు అభయ హస్తం అంతేకాకుండా ఎడమ చేతిలో వెలుగు మరియు జ్ఞాన పత్రాలు ఉంటాయి.దక్షిణమూర్తి కి అంకితం చేయబడిన అనేక మంత్రాలు ఉంటాయి.దక్షిణమూర్తి స్తోత్రమ్ ( dakshinamurthy stotram in telugu ) చదవడం వల్ల అజ్ఞానం అంటే ఏమిటో, భ్రమ అంటే ఏమిటో తెలియజేస్తుంది.

dakshinamurthy stotram in telugu

dakshinamurthy stotram in telugu :

|| Om yo brahmanam viddhati purvam yo y vedanshcha prahinoti tasmai |
Tanhadevamatma buddhiprakasam mumukshurvai saranamaham prapadye || π||

|| Dhyanam ||

|| Om || maunavyakhya prakatitaparabrahmatattvamyuvanam varsishtantevasadrishiganairavrutam brahmanifyah acharyendram karakalitha chinmudramanandamurthym swatmaramam muditavadanam dakshinamurthymide ||π||

Vatavitapisamepe Bhumibhage Nishannam Sakalamunijananam Gnanadataramarath |π| Tribhuvanagurumeesham Dakshinamurthidev Jananamaranduhkhachcheda Daksham Namami ||π||

Chitram Vattarormule Vriddhaah Shisyah Guruyuva | Gurostu maunavyakhyanam shisyastuchinna samsayah ||π||

Om ° Namah Pranavarthaya Suddhagnaikamurthaye Nirmalaya Prasanthaya Dakshinamurtaye Namah ||π||

Gurubhama Guruvishnuh Gurudevo Maheshwarah |π| Gurussakshath param brahma tasmai sri gurve namah ||π||

Nidhaye sarvavidyanam bhishaje bhavaroginam |π| Guruve Sarvalokanam Dakshinamurthaye Namah ||π||

Chidoghanaya Mahesaya is a native of Watamu Satchidananda Rupaya Dakshinamurtaye Namah ||π||

Ishvaro gururatmeti muribheda vibhagine vyomavad vyaradehaya dakshinamurtaye namaha ||π||

Angushta Tarjaniyogamudra Vyajenayayoginam |π|
Srityartham Brahmavaikyam Darshayanyogatha Shivaha ||π||

||π|| Om Shantih Shantih Shantih ||π||

Vishwandarpana dhrushyamana nagari tulyam nijaantargatam pasyannatmani mayaya bahirivodbhutam yathanidraya |π|
Yassakshatkurute Prabhodhasamaye Swatmaname Vadwayam Tasmai Sri Gurumurthaye Nama Idam Sri Dakshinamurthaye || π ||

Bijasyantathi vankuro jagaditham prajnarvikalpam para mayakalpita desakakalakalana vaichitriyachitrikitam ||π||
Mayaviva vijrumbhayatyapi mahayogieva yah svechaya tasmai Srigurumurthaye nama idam Sri Dakshinamurthaye || π ||

Yasyaiva spuranam sadantimamasatkalparthakam bhasate sakshattvamasiti vedavachasa yo bodhayatyashritan ||π||

Yassakshatkaranad bhavenna puranavrittirbhavambhonidhau tasmai Srigurumurthaye nama idam Sri Dakshinamurthaye || π ||

Nanacchidra Ghatodara Stitha Mahadeepa Prabhabhasvaram Jnana Yasya Thu Kakshuradikarana By Bahih Spandate |π|

Janamiti Tameva Bhantamanubhatyethatsamastam Jagat Tasmai Sri Gurumurthaye Namah Idam Sri Dakshinamurthaye ||π||

Deham pranamapindriyanyapi chalam buddhim cha sunyam viduh stri balandha jadopamastvahamiti bhrantabhrisam vadinah |π|

Mayashakti vilasakalpita mahavyamoha samharine tasmai shri gurumurtaye nama idam shri dakshinamurtaye ||π||

Rahugrasta diwakarendu sadrisho maya samacchadanath sanmatrah karanopa saharanato yo bhutsushuptah puman |π|

Pragaswapsamiti prabhodasamaye yah pratyabhijnayate tasmai shri gurumurthaye nama idam shri dakshinamurthaye ||π||

Balyadishwapi jagradadishu tatha sarvaswavasthaswapi vyavrtta svanu vartamana mahamityantah spurantham sadah |π|

Swatmanam prakatikaroti bhajatam yo mudraya bhadraya tasmaishri gurumurthaye namah idam sri dakshinamurthaye ||π||

||π|| Vishwam pasyati karyakaranataya svaswamysambandathah sishyacharyataya tadhaiva pitru putradyatmana bhedatah |π|

Swapney Jagrathi Vaya Esha Purusho Maya Paribhramitah Tasmai Sri Gurumurthaye Nama Idam Sri Dakshinamurthaye || π ||

Bhurambamsyanalo Nilo Ambara Maharnatho Himanshu Puman Ityabhati Characharatamidam Yasyaiva Murtyashtakam |π|

Nanyatchinchana vidyathe vimrisatham yasmatparasmadvibho tasmai gurumurthaye nama idam sri dakshinamurthaye ||π||

sarvatmatvamithi sputarikitamidam yasmadamushmin stave tenasva sravanattadardha mananadhyanacha sankirtanath |π|

sarvatmatvamahavibhuti sahitam syadisvaratvam svatah siddyettatpunarashtadha parinatam chaisvarya mavyahatam || π ||

dakshinamurthy stotram in telugu pdf :

Dakshinamurthy stotram
dakshinamurthy stotram
dakshinamurthy stotram in telugu
RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES