Homedevotionalsiddha kunjika stotram : సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రమ్

siddha kunjika stotram : సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రమ్

siddha kunjika stotram :

అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకాల్లో సిద్ధ కుంజికా శ్లోకం ఒకటి. ఈ శ్లోకాన్ని పఠించేటప్పుడు భక్తి శ్రద్ధలతో పటించాలి. సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రమ్ చాలా శక్తవంతమైనది అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రమ్ దుర్గా దేవి ని స్తుతించడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన స్తోత్రాలలో కుంజికా స్తోత్రమ్ ఒకటి. ఈ కుంజికా స్తోత్రమ్ పరమ శివుడు , పార్వతికి చెప్పాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కుంజికా అంటే లోపలో దాగి ఉందని మరియు సిద్ధ అంటే పరిపూర్ణమైనది. అందుకే ఈ సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రమ్ ని పరిపూర్ణత గల స్తోత్రం అని అంటారు.

ప్రతి రోజు సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రాన్ని పటించడం వలన మంత్రాలు మరియు చెడు కన్ను భారినపడకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాకుండా సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రాన్ని పటించడం వలన వ్యాపారం లో నష్టం రాకుండా మరియు ఆరోగ్యం గా ఉండేలా, జీవితం లో శాంతి ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. అదిక దారిద్ర్యం తో బాధపడేవారు ఈ స్తోత్రాన్ని చదవడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోతుంది.గ్రహణ సమయంలో ఈ సిద్ధ సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రాన్ని పటించడం వలన ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ఈ స్తోత్రాన్ని పటించడం వలన పితృ దోషం కూడా పోతుంది.

siddha kunjika stotram in telugu :

|| Om Asya Shrikunjikastotramantrasya Sadhashiva Rishi, Anushtup Chandhah,
Shrithrigunaathmika Devatha, Om Aim Beejam, Om Hreem Shakthi, Om Kleem keelakam,
Mama Sarvabhishtasiddhyarthe jape viniyoge ||

Shiva Uvacha :

Shrunu Devi Pravakshyami Kunjikastotramuthamam.
Yena Manthraprabhavena Chandijaapah Shubho Bhaveth ॥1॥

Na kavacham naargalastotram kelakam na rahashyakam.
Na suktham naapi dhyanam cha na nyaso na cha vaarchanam ॥2॥

Kunjikapataamathrena Durgapataphalam labheth.
Athi Guhyatharam Devi Devaanaamapi Durlabham ॥3॥

Gopaniyam Prayathnena Swayoniriva Parvathi.
Maranam Mohanam Vashyam Stambanochchatanadikam.
Pathamathrena samsiddyeth kunjikastotramutthamam ||4॥

Atha Manthra :

Om Aim Hreem Kleem Chamundaayi Vicche |

OM GLOUM HUM KLEEM JOOM SAH JWALAYA JWALAYA JWALA JWALA PRAJWALA PRAJWALA

Aim hreem kleem chamundaayi vicche jwala ham sam lam ksham phat svaaha ॥5॥
Idhi manthra:

Namaste Rudrarupinyai Namaste Madhumardhini.
Namaha Kaithabhaharinyai Namaste Mahishardini ॥6||

Namasthe Shumbhahantryai Cha Nishumbhasuraghathi.
Jagrahatham He Mahadevi japan sidham Kurushva Mey ||7||

Ainkaari Shruishtirupayai Hrinkaari Prathipalikaa.
Cleankaari kamarupinyai bijarupe namosthuthe ||8||

Chamundaa Chandaghathi Cha Yaikaari Varadhayini.
Viche chabhayadha nithyam namasthe mantra rupini ||9||

Dhaam dhim dhoom dhurjateh pathni vam veem voom vaagadhishwari.
Kram kreme kroom Kalikaa Devi Sham Shim Shoom Mey Shubham Kuru ॥10||

Hum hum hunkararupinyai jam jam jam jambhanaadini.
Bhram Bhrim Bhroom Bhairavi Bhadre Bhavanyai The Namo Namah ॥11॥

Am kam cham tam tham pam yam sham veem dhum aim veem ham ksham.
Dhijaagram Dhijaagram Throtaya Throtaya Diptham Kuru Kuru Swaha ॥12॥

Paam Peem Poom Parvathi Poorna Kham Khem Khum Khechari Thatha.

Sam Seem Soom Saptashati Devya Mantrasiddhim Kurushva Mey ॥13॥

Kunjikayai namo namah…

Idham Thu Kunjikastotram Mantrajagartihetave.
Abhakte Naiva Dathavyam Gopitham Raksha Parvathi ॥14॥

Yastu Kunjikayaa Devi Heenam Sapthashatim Patet h.
Na thasya jaayathe siddhiraranye rodanam yathaa ॥15॥

Ithi shrirudrayaamale y gaurithanthre sivaparvathisamvadhe kunjikastotram sampurnam…

siddha kunjika stotram pdf :

siddha kunjika stotram
siddha kunjika stotram
siddha kunjika stotram
RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES